ONZE VISIE

Grenzen verleggen.

 
 

Stichting ten Zuiden van de Grens ontwikkelt projecten op het gebied van film, literatuur en digitale media met als doel maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht te brengen en het gesprek hierover te stimuleren onder een breed publiek. De focus ligt op producties met een onderzoekend en/of grensverleggend karakter die nieuwe technieken en innoverende vormen van storytelling stimuleren. Sociale participatie kan hierbij een logisch narratief middel zijn.

 

Wij stimuleren creatief talent dat vertrouwt op haar instinct en luistert naar wat zich afspeelt ten zuiden van de grens, voorbij het rationele vermogen. Steeds vaker zullen verhalen gelijktijdig middels verschillende platforms tot stand komen en vergaard worden. Het gebruik van digitale media is voor ons daarom een belangrijk focuspunt. Echter, in een tijd van toenemende digitalisering, zijn producties die voortkomen uit passie, menselijkheid en integriteit belangrijker dan ooit. 

 

Vanesa Abajo Pérez
Artistiek directeur

 
pasfoto2.jpg