TOEKOMSTIG PROJECT

ELYSIUM

 
 
 

Het 'Elysium' is een vervolg op het project 'Ik Ben Mijn Lichaam Niet'. Terwijl het vorige project acht portretten creëerde van acht personen die levensbedreigend ziek zijn, pakt dit project nog groter uit. In samenwerking met het Bardo hospice en onze overige partners, zullen wij een collectief gedicht vormgeven waarin vele mensen, die geconfronteerd worden met de dood, zichzelf kunnen vereeuwigen.

Het doel hiermee is om een artistiek hoogwaardig product te creëren. Tevens willen we twee doelgroepen met elkaar in verbinding brengen: levensbedreigend zieke personen die zich afgesloten voelen van de samenleving en een algemener publiek dat geïnteresseerd is in de thematiek over eindigheid vanuit een existentieel standpunt. 

bardo.png